Chínipas de Almada
墨西哥
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Chínipas de Almada, 墨西哥

最热的月份(平均最高温度)是 六月 (38.6°摄氏度).
平均温度最低的月份是 一月十二月 (23.3°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (22.2°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 一月 (8.2°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 七月 (253.9毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 四月 (7.4毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文